Еднофамилна жилищна сграда-с. Приселци, Община Аврен