Услуги

Проектно управление

Предпроектно проучване

Устройствено планиране – ПУП-ПЗ, ПРЗ, РУП

Прединвестиционен анализ

Подготовка на разрешителна документация

Изготвяне на технически паспорти

Инвестиционно проектиране

Подготовка на документи за издаване на разрешение/лиценз за аптека

Интериорен дизайн

Консултиране на „зелени“ и ВЕИ проекти

Анализ на енергийната ефективност

Специфициране на „зелени“ строителни материали и системи 


Вашият коментар